REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU www.meble-retro.pl

I.PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Retro-White Beauty prowadzi sprzedaż produktów oferowanych w swoim sklepie za pośrednictwem sieci Internetowej.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez całą dobę,7 dni w tygodniu.
 3. Złożenie zamówienia na www.meble-retro.pl. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Informacje dotyczące produktów, www.meble-retro.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, zmiany sposobu płatności i sposobu dostawy.

II.ZMIANY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji.
 2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Klienta
 3. Zamówienie jest realizowane, gdy towar jest dostępny.

III.CENY

 1. Wszystkie ceny detaliczne podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego.
 4. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dołącza rachunek, po uprzednim podaniu wszystkich potrzebnych informacji do jego wystawienia.
 5. Rachunek należy zachować do ewentualnego zwrotu bądź reklamacji produktu zakupionego poprzez sklep internetowy. www.meble-retro.pl

IV.TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówiony produkt wysyłany jest we wskazanym terminie w sposób wybrany podczas składania zamówienia.
 2. Wysyłka towarów jest możliwa za pośrednictwem firm przewozowych : Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej. Koszty przesyłki są zależne od wybranego przewoźnika i miejsca wysyłki .
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu dostawy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej.

V.DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. Należność za towary zakupione w sklepie internetowym Retro White Beauty można uregulować poprzez płatności online: PayPal podczas składania zamówienia, lub przelewem na konto PKO BP 10 1020 2847 0000 1802 0032 0077
  W tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu,  zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta przelewu jako formy płatności, brak zaksięgowania na rachunku Galerii wpłaty ceny za Produkt w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia potwierdzenia e-mailem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, skutkuje anulowaniem zamówienia.

VI.ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki . Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000.22.271),
 2. Zwracany w powyższym trybie produkt powinien być odesłany nie uszkodzony nie nosić znamion używania wraz z wystawionym rachunkiem
 3. Sprzedawca oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dodać oświadczenie o odstąpieniu od umowy i podać dane kupującego oraz nr konta na który należy zwrócić pieniądze.
 5. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata wraz z kosztem dostawy (do Klienta) zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Uwaga! Wyroby na specjalne zamówienie Klienta nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

VII.REKLAMACJE PRODUKTÓW KUPIONYCH

 1. Jeżeli po otrzymaniu produktu Klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych, odesłać go przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu- rachunek. W przesyłce powinno się również znaleźć pismo z opisem wykrytej przez Państwa wady.
 2. SKLEP NIE PRZYJMUJE ŻADNYCH PRZESYŁEK WYSŁANYCH ZA POBRANIEM.
 3. Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do firmy Retro-White Beauty
 4. Reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych towar zostanie naprawiony na koszt firmy i odesłany do Klienta.
 5. Produkty nie powinny być czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu ze środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami, materiałami (rzeczami) barwiącymi. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.
 6. Jeśli stwierdzi się, że uszkodzenia produktu wynikają ze złego użytkowania, zniszczenia mechanicznego i innych wad za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy i wysyłki oraz terminie realizacji naprawy produktu. Klient może również odmówić naprawy i zażądać odesłania z powrotem do niego produktu. W tym wypadku Klient ponosi koszty wysyłki.
 7. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od doręczyciela należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia , należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

VIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Retro- White Beauty zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. W innych przypadkach wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez Klienta zgodnie z formularzem umieszczonym na stronie.
 2. Dane osobowe Klienta, chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, a ich udostępnienie jest konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator Sklepu.
 4. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres info@meble-retro.pl

IX.PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone w serwisie www.meble-retro.pl są własnością firmy Retro-White Beauty Agata Banaszczak administrującej sklepem internetowym.
 2. Kopiowanie zdjęć, treści oraz wszelkich innych ilustracji graficznych zamieszczonych na stronie www.meble-retro.pl jest bezwzględnie zabronione.
 3. Zabrania się podmiotom gospodarczym z zewnątrz pobierania i wykorzystywania treści zamieszczonej w serwisie www.meble-retro.pl do celów marketingowych czy handlowych.
 4. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są wykonane, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Retro-White Beauty Agata Banaszczaki podlegają ochronie praw autorskich.

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego regulaminu wchodzi w życie z dniem 02.11.2016.
 2. Sklep Internetowy www.meble-retro.pl zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na zamówienia realizowane przed zmianą regulaminu.
 3. Zmiany obowiązują od chwili publikacji na stronie. www.meble-retro.pl
 4. We wszelkich sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres email: www.meble-retro.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie tekstów oraz zdjęć bez zgody autora zabronione.